เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดียร์ ดี เทรดดิ้ง จำกัด

Dear Dee Trading Co.,Ltd.

เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศต่างๆ อย่างครบวงจร จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2552 สินค้าหลักของบริษัท จะเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง ที่ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลี